Suomen luontoa ei saa yhtiöittää.
Allekirjoita.

Pysäytetään metsähallituslaki

  
  
allekirjoituslaskuri
129 627

Päivitys 30.3.2016 klo 16:50

Eduskunta on hyväksynyt uuden metsähallituslain äänin 108–64. Pysäytetään metsähallituslaki -kampanja vetoaa tasavallan presidentti Sauli Niinistöön, jotta hän käyttäisi oikeuttaan olla vahvistamatta lakia, koska uuden metsähallituslain valmistelu- ja käsittelyprosessi ei täyttänyt avoimen demokratian vaatimuksia.

Tasavallan presidentin kansliaan on tänään toimitettu presidentti Niinistölle osoitettu vetoomus. Saatesanoilla varustettu vetoomus on julkaistu Minimahti-sivulla.

Asiakirjamuotoinen vetoomus on luettavissa täältä.

Päivitys 17.3.2016 klo 0:05

Pysäytetään metsähallituslaki -adressi keräsi 129 627 allekirjoitusta 26.2.2016–16.3.2016. Suurkiitos kaikille allekirjoittaneille ja sanaa levittäneille!

Päivitys 16.3.2016 klo 0:43

Nimien kerääminen on päättynyt. Suurkiitos kaikille allekirjoittaneille ja sanaa levittäneille! Allekirjoitusten lopullinen määrä selviää seuraavan vuorokauden aikana, kun viimeiset tarkistukset ja poistot on saatu tehtyä.

Esitys uudeksi metsähallituslaiksi on eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä keskiviikkona 16.3. Adressi luovutetaan eduskunnalle torstaina 17.3. aamupäivällä. Eduskunta äänestää muutosehdotuksista joko samana iltapäivänä tai perjantaina 18.3. Tämänhetkisen tiedon mukaan viimeinen, lakiesityksen hyväksyvä tai hylkäävä äänestys on viikolla 13.

Päivitys 11.3.2016 klo 0:39

Esitykseen uudeksi metsähallituslaiksi on tullut merkittävä muutos. Yhtiötä koskevaan lakitekstiin on lisätty sanat "valtion kokonaan omistama", mikä tekee osakeyhtiön myynnistä hankalampaa. Myynti vaatisi nyt sekä lakimuutoksen että eduskunnan suostumuksen, mikä antaa tarvittaessa lisäaikaa vastarinnalle. Lisäksi luontopalvelut on säilyttämässä kirjanpitonsa.

Metsähallituksen yhtiöittäminen on yhä valtava uhka luonnolle: talousmetsien lisäksi osakeyhtiö hallinnoisi yleisiä vesiä, retkeilymaita ja luontaistalousalueita. Laki myös heikentäisi demokratiaa. EU ei vaadi yhtiöittämistä, ja sille on vaihtoehtoja. Näistä syistä metsähallituslaki on pysäytettävä.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö tuli julki torstaina 10.3.2016.

Nimien kerääminen jatkuu viime metreille. Adressi sulkeutuu uuden metsähallituslain ensimmäisen eduskuntakäsittelyn jälkeen keskiviikkona 16.3. klo 0:15. Adressi luovutetaan eduskunnalle torstaina 17.3. Alustavan tiedon mukaan ratkaiseva äänestys on perjantaina 18.3.2016.


Alkuperäinen adressi (julkaistu 26.2.2016)

Me allekirjoittaneet emme hyväksy Suomen luonnon yhtiöittämistä. Mikä on yhtiöitetty, on myytävissä. Hallituksen esittämässä uudessa metsähallituslaissa lukee:

"[P]äätös, jonka toteuttamisen johdosta valtio lakkaisi olemasta yhtiön ainoa omistaja tai luopuisi enemmistöstään yhtiössä, edellyttää eduskunnan suostumusta." (HE 132/2015 vp)

Tämä ei ole riittävä tae siitä, että arvokkain kansallisomaisuutemme, Suomen luonto säilyy tuleville sukupolville. Poliittiset päättäjät ovat myyneet kansainvälisille sijoittajille mm. maaperän rikkauksia ja yhteiskunnan perusinfrastruktuuria, tunnetuin seurauksin.

Hallitus pitää selittämätöntä kiirettä Metsähallituksen yhtiöittämisessä. Kansanedustajat äänestänevät laista maaliskuun toisella viikolla ja sen on määrä tulla voimaan 15.3.2016. Nyt on viimeinen hetki vaikuttaa – adressi toimitetaan eduskuntaan ennen ratkaisevaa äänestystä.

Yhtiöittäminen heikentää demokratiaa

Metsähallitus hallinnoi kolmannesta koko Suomen pinta-alasta. Metsähallituksen yhtiöittäminen huonontaisi olennaisesti eduskunnan ja kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa Suomen luontoa koskeviin päätöksiin. Esimerkiksi tiedonsaanti vaikeutuisi entisestään.

Uudessa osakeyhtiössä valtion talousmetsät ja osa retkeilymaista olisivat tuottovaatimusten alaisia. Lisäksi muut virkistysmetsät, Suomen yleiset vesialueet sekä Ylä-Lapin valtavat luontaistalousalueet siirtyisivät nk. kolmanteen taseeseen, joka sekin olisi liiketoimintojen hallussa. Pahimmillaan lyhytjänteinen voitontavoittelu ohjaisi päätöksiä näiden alueiden käytöstä tai myymisestä.

Kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet jäisivät uudessa konsernissa luontopalveluiden hoitoon. Yksikkö on tosin menettämässä oman kirjanpitonsa, mikä kertoo sen alisteisesta asemasta.

Perustelut tuulesta temmattuja

Hallitus on perustellut uutta metsähallituslakia EU:n kilpailuneutraliteettivaatimuksilla. EU ei kuitenkaan vaadi Metsähallituksen yhtiöittämistä, konkurssikelpoisuutta tai yhteisöverovelvoitetta – kaikki nämä sisältyvät hallituksen esitykseen.

Kyse on puhtaasti ideologisista valinnoista. Esimerkiksi Ranskan Office National des Fôrets on valtion organisaatio ja Saksan Bayerische Staatsforsten AöR julkisoikeudellinen yhteisö. Kumpikaan ei voi mennä konkurssiin ja jälkimmäisellä on myös veroetuja.

Uudistusta on perusteltu myös Metsähallituksen johtamisjärjestelmän selkeyttämisellä. Tavoite ei täyty, kuten myös perustuslakivaliokunta on todennut, pikemminkin päinvastoin. Ympäristöministeriön toimivalta on jäämässä tulkinnanvaraisiksi. Vaarana on, että konsernin voitot painavat enemmän kuin luontoarvot tai paikalliset elinkeinot.

Täystyrmäys laajalla rintamalla

Uusi metsähallituslaki sai tyrmäävän vastaanoton marraskuisella lausuntokierroksella. Ankaraa kritiikkiä antoivat omista näkökulmistaan mm. ympäristöjärjestöt, MTK, Pohjois-Suomen kunnat ja AVI:t, Saamelaiskäräjät, Puuliitto ja Metsäalan Asiantuntijat. Useat lausujat pitivät lakiesitystä niin heikkona, että sen käsittely olisi syytä lopettaa ja palauttaa asia uuteen valmisteluun.

Me allekirjoittaneet vetoamme teihin, hyvät kansanedustajat, pysäyttäkää uusi metsähallituslaki. Suomen luonto ja suomalaiset ansaitsevat parempaa.


Syventävää vapaata journalismia & avoimen demokratian hankkeita.
Rekisteriseloste